• Батьківська категорія: ROOT
  • Категорія: Учням

Правила користування бібліотекою

навчального закладу

«Київський професійний коледж з посиленою

військовою та фізичною підготовкою»

1. Загальні положення

1.1 Правила користування бібліотекою – документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює доступ до фондів бібліотеки, права та обов’язки користувачів та бібліотеки.

1.2 Бібліотека обслуговує користувачів на абонементі.

2.  Порядок запису до бібліотеки

2.1 Право користування бібліотекою мають учні, викладачі, майстри в/н та працівники структурних підрозділів.

2.2 Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитись з Правилами користування і підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом в читальному формулярі.

2.3 Учні записуються до бібліотеки за списком навчальної групи та в індивідуальному порядку при наявності учнівського квитка, викладачі, майстри виробничого навчання, працівники структурних підрозділів – за паспортом.

2.4 На підставі поданих документів на кожного користувача заповнюється читацький формуляр як документ, що підтверджує факт і дачу видачі користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення.

3. Порядок користування читальним залом

3.1 Термін користування документами, які видаються на абонемент, не більше 30 днів. Кількість примірників, які видаються на абонемент, не більше 5 (бібліотека може визначати інший термін користування документами та кількість примірників документів).

3.2 Періодичні видання видаються викладачам на абонемент терміном на 15 днів, учням лише в читальному залі.

3.3 Рідкісні та цінні документи, довідкові видання видаються лише в читальному залі.

3.4 Кількість документів, які видаються користувачам в читальному залі необмежена.

3.5 Навчальна та методична література видається користувачам на час навчання з обов’язковою перереєстрацією наприкінці навчального року.

3.6 У разі необхідності термін використання документів може бути продовжений, якщо на видання немає попиту з боку інших користувачів або скорочений, якщо видання користується попитом.

3.7 За кожний примірник користувач розписується в читацькому формулярі.

4. Права, обов'язки та відповідальність користувачів

4.1 Користувач має право:

4.1.1 Безкоштовно користуватись бібліотечно-інформаційними послугами (бібліотека може надавати додаткові платні послуги, виходячи з конкретних потреб та згідно з чинним законодавством. Вартість послуг визначається на договірних засадах і затверджуються керівником закладу).

4.1.2 Отримувати у тимчасове користування необхідні документи з фонду бібліотеки.

4.1.3 Брати участь у заходах, що проводить бібліотека.

4.1.4 Обиратися до бібліотечної ради, надавати практичну допомогу бібліотеці.

4.1.5 Вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про нього та переміну документів, якими він користувався.  

4.2 Користувач забов'язаний:

4.2.1 Дотримуватись Правил користування бібліотекою. За порушення Правил користування бібліотекою користувач може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі документів на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

4.2.2 Під час запису до бібліотеки надати необхідні відомості про себе для заповнення читацького формуляра.

4.2.3 Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фондів бібліотеки: не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не виривати та не загинати сторінки.

4.2.4 При одержанні документів перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень, і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідні позначки. В іншому разі відповідальність за виявлені в книгах дефекти несе користувач.

4.2.5 Повернути документи не пізніше встановленого терміну.

4.2.6 Не виносити з приміщення бібліотеки документи, які не зафіксовані в читацькому формулярі.

4.2.7 На час літніх канікул повернути до бібліотеки усі зафіксовані за ним у читацькому формулярі документи.

4.2.8 У разі закінчення навчання повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати в бібліотеці обхідний лист, де зроблена помітка про відсутність заборгованості.

4.3 Відповідальність користувача:

4.3.1 У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними ( за визначенням бібліотекаря) документами або відшкодувати їх ринкову вартість.  Вартість відшкодування визначається бібліотекою залежно від цінності документа. Грошова компенсація за втрачені документи з фонду бібліотеки може бути внесена користувачем безпосередньо у касу навчального закладу.

4.3.2 За втрату або пошкодження документів з бібліотечного фонду користувачі несуть адміністративну або матеріальну відповідальність.

 5. Права, обов'язки бібліотеки

5.1 Бібліотека зобов'язана:

5.1.1 Інформувати користувачів про всі види послуг, що надає бібліотека.

5.1.2 Створити умови фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу у доборі потрібних документів.

5.1.3 Дбати про культуру обслуговування користувачів.

5.1.4  Проводити на початку навчального року перереєстрацію користувачів.

5.1.5  Забезпечувати режим роботи бібліотеки згідно з вимогами навчального закладу.

4.2 Бібліотека має право:

4.2.1 Інформувати адміністрацію навчального закладу про порушення користувачами основних вимог користування документами.

 

4.2.2 Вимагати від керівництва навчального закладу не допускати видачі атестатів і дипломів при заборгованості у бібліотеці.