Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування

Металознавство та обробка металів (у запитаннях та відповідях): Підручник для учнів проф.-технічних навч. закладів / С. Є. Кондратюк. — К.: Вікторія, 2000. — 372с.

У підручник вкладено основні відомості про будову, фазові перетворення і властивості машинобудівних металів. Розглянуто питання металургії, теорії й практики термічної та хіміко-термічної обробки, ливарного виробництва, зварювання, обробки металів різанням і тиском. Зміст викладеного матеріалу відповідає навчальним програмам професійно-технічних училищ та середньої технічної освіти.
Підручник побудований у формі запитань та відповідей і призначений для учнів та студентів загальнотехнічних спеціальностей профтехучилищ, технікумів, вузів, широкого загалу науково-технічних працівників.

Спецальна технологія для верстатників широкого профілю: Навч. посібн. / В.П. Щербаков. — К.: Вища шк., 2000. — 367с.: іл.

Посібник складається з трьох розділів: обґрунтування методики викладання спеціальної технології, конкретних прикладів реалізації цієї методики та методики виконання письмових екзаменаційних робіт. Розроблено вимоги до засвоєння кожної навчальної теми, визначено рівні засвоєння, наведено загальні рекомендації.
Для учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Станки-автоматы и автоматические линии: Учеб. пос. / Ю.Н. Кузнецов. — часть 1, К.: ООО “ЗМОК” та ПП “Гнозис”, 1999. — 206с.: ил.

В учебном пособии приведены основные свеления о станках-автоматах и автоматических линиях, применяемыв крупносерийном и массовом производстве.
Освещены способы управления автоматизированными станками и системами, особенно кинематики, конструкций и наладок автоматов и полуавтоматов.
Уделено внимание конструктивным особенностям и приципам работы типовых механизмов и устройств, основным направлениям развития конструкций станков-автоматов, автоматических линий и расширению их технологических возможностей.
В пособии нашли отражение труды учёных и специалистов в области станкостроения, а также многолетний опыт чтения курса автором и преподамателями кафедры “Конструирование станков и машин” НТУУ “Киевский политехнический институт”.
Предназначено для студентов специальности “Металлорежущие станки и стистемы”, а также может быть использован студентами других родственных специальностей машиностроительного профиля.

Контроль станочных и слезарных работ: Учеб. для проф. учеб. заведений / Маханько А.М. — 3-е изд. стер. — М.: Высшая школа; Академия, 2000. — 286с.: ил.

Даны общие сведения о слесарных и механосборочных работах, погрешностях, возникающих при обработке и сборке деталей, и способах их устранения; приведены материалы о технических узмерениях, устройстве и применении средств для контроля линейных размеров, углов, конусов, резь и зубчатых колёс, отклонений формы и расположения поверхностей; описаны методы механизации и автоматизации контрольно-измерительных процессов.
Для учащихся начального профессионального образования. Может быть использован при профессиональном обучении рабочих на производстве.

Інструменти для механічної обробки матеріалів: Навч. посібн. / Г.М. Стискін. — Львів: Оріяна-Нова, 2002. — 240с. іл.

Навчальний посібник містить в собі такі глави: «Інструментальні матеріали та основні відомості з теорії різання металів», «Різці», «Стержневі інструменти для обробки отворів», «Фрези», «Протяжки і прошивки», «Різьбонарізні інструменти», «Зубонарізні інструменти», «Абразивні інструменти», «Інструменти для обробки методом пластичної деформації», а також має словничок термінів, таблицю міжнародної системи одиниць СІ та список літератури.

Загальний курс слюсарної справи: Підручник / М.І. Макієнко, пер. з рос. В.К. Сидоренко. — К.: Вища шк. — 311с.: іл.

Описано обладнання, інструменти і пристрої, прийоми виконання слюсарних операцій. Дано відомості про види, причини виникнення і способи запобігання браку, організацію робочого місця, безпеку роботи і протипожежні заходи.
Для учнів професійно-технічних училищ.

Слюсарні роботи: Підручник / А.М. Власенко. — К.: Вища освіта, 2013. — 357с.

Підручник створений на основі модульної системи професійного навчання. Спрямований на опанування професій: слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, слюсар-інструментальних, слюсар з ремонту автомобілів, слюсар з експлуатації і ремонту газового устаткування та ін. Навчальний матеріал, поданий як поєднання текстів та ілюстрацій, містить технічну інформацію щодо слюсарних інструментів, обладнання, механізмів і машин, а також матеріалів, їхніх компонентів і особливостей їх застосування. З метою посилення засвоєння учнями інформації та перевірки рівня їхніх знань після кожного навчального елементу розміщено завдання, а після кожного модульного блоку відповідно тести.
Для учнів професійно-технічного навчальних закладів.

Технологія токарної обробки: Підручник / Г.М. Стискін / К.: Либідь, 1998. — 176с.

Вміщено основні відомості про токарну обробку. Розглянуто питання обробки різних поверхонь та типових деталей. Викладено основи теорії різання металів, будови токарного верстата, технологічних процесів. Наведено приклади застосування прогресивних пристроїв та інструментів для високопродуктивної токарної обробки, нової техніки металообробки та передового досвіду токарів-новаторів. Розглянуто питання теїніки безпеки при роботі на токарних верстатах, шляхи підвищення продуктивності праці й якості продукції.
Для учнів професійно-технічних училищ.

Контроль станочных и слесарных работ: Учеб. для проф. учеб. заведений / А.М. Маханько. — 3-е изд. стер. — М.: Высшая школа; Академия, 2000. — 286с.: ил.

Даны общие сведения о слесарных и механосборочных работах, погрешностях, возникающих при обработке и сборке деталей, и способах их устранения; приведены материалы о технических изменениях, устройстве и применении средств для контроля линейных размеров, углов, конусов, резьб и зубчатых колёс, отклонений формы и расположения поверхностей; описаны методы механизации и автоматизации контрольно-измерительных процессов.
Для учащихся начального профессионального образования. Может быть использован при профессиональном обучении рабочих на производстве.

Матеріали та технологія машинобудування: Підручник / М.Г. Чумак. — К.: Либідь, 2000. — 368с.

Викладено основні відомості про машинобудівельні матеріали — металеві сплави, чавуни, сталі, кольорові метали, порошкові, мінералокерамічні, неметалеві та інші матеріали, про їх обробку й застосування. Докладно описано основи технології в машинобудуванні: виготовлення деталей машин, розробку технологічних процесів, обробку різних видів поверхонь, тощо. Розглянуто сучасні методи обробки деталей.
Для учнів професійно-технічних закладів.

Загальний курс слюсарної справи: Підручник / І.М. Макієнко. — К.: Вища школа. — 311с.: іл.

Описано обладнання, інструмента і пристрої, прийоми виконання слюсарних операцій. Дано відомості про види, причини виникнення і способи запобігання браку, організацію робочого місця, безпеку роботи і протипожежні заходи.
Для учнів професійно-технічних училищ.

Слюсарні роботи: Підручник / А.М. Власенко. — К.: Вища школа, 2013. — 357с.

Підручник створений на основі модельної системи професійного навчання. Спрямований на опанування професій: слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, слюсар-інструментальник, слюсар з ремонту автомобілів, слюсар з експлуатації і ремонту газового устаткування та ін. Навчальний матеріал поданий як поєднання текстів та ілюстрацій, містить технічну інформацію щодо слюсарних інструментів, обладнання, механізмів і машин, а також матеріалів, їхніх компонентів і особливостей їх застосування. З метою посилення засвоєння учнями інформації та перевірки рівня їхніх знань після кожного навчального елементу розміщено завдання, а після кожного модульного блоку відповідно тести.
Для учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів: Навч. посібн. / В.В. Хільчевський. — К.: Либідь, 2002. — 328с.

Викладено основні відомості про механічні властивості металів, будову металів і сплавів. Висвітлено питання металознавства, термічної олбробки та зміщення металів, а також технологію виробництва і сфери застосування металічних порошків та неметалевих матеріалів і виробів з них. Розглянуто питання технології виготовлення заготовок і деталей в ливарному виробництві, при обробці матеріалів тиском, різанням та зварюванням.
Для учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Металознавство та обробка металів (у запитаннях і відповідях): Підручник для учнів проф.-техн. навч. закладів / С.Є. Кондратюк. — К.: Вікторія, 2000. — 372с.

У підручнику викладено основні відомості про будову, фазові перетворення і властивості машинобудівних матеріалів. Розглянуто питання металургії, теорії і практики термічної та хіміко-термічної обробки, ливарного виробництва, зварювання, обробки металів різанням і тиском. Зміст викладеного матеріалу відповідає навчальним програмам професійно-технічних училищ та середньої технічної освіти.
Підручник побудований у формі запитань та відповідей і призначений для учнів та студентів загальнотехнічних профтехучилищ, технікумів, вузів, широкого загалу науково-технічних працівників.

Технологія механічної обробки на металообробних верстатах / Г.М. Стискін. — К.: Техніка, 2005. — 512с.

У навчальному посібнику описано технологічне устаткування, пристрої, різальний і допоміжний інструмент та прийоми роботи для спеціальностей, що входят до навчального комплексу “Верстатник широкого профілю”: токар-універсал, токар-карусельник, токар-револьверник, свердлувальник, фрезерувальник, токар-розточувальник, оператор верстатів з ЧПК.
Для учнів професійно-технічних навчальних закладів.