Харчові виробництва

Українська кухня: Підручник для проф.-техн. заклд. освіти / В.С. Доцяк. —  вид. 2-ге, перер. та доповн. — Львів: Оріяна-Нова, 1998. — 514с.

В основу книги покладено відродження української національної кухні, технології приготування давніх традиційних страв.
Подано товарознавчу класифікацію овочів, грибів, риби, м‘яса, птиці, описано значення їх у харчуванні людини. Висвітлено раціональні способи кулінарної обробки продуктів, її вплив на якість готової продукції. Наведено способи і методи приготування та подавання страв, напоїв, виробів з тіста, вимоги до їхньої якості, терміни реалізації. Окремий розділ присвячено лікувальному харчуванню.
Для учнів професійно-технічних закладів освіти.

Хіміко-бактеріологічний аналіз: Підручн. / В.П. Довгань. — К.: А.С.К., 2005. — 320с.: іл.

У підручнику розглянуто хіміко-бактеріологічний аналіз природної та стічної води, кормів, молока і молочних продуктів, м‘яса, риби, яєць, меду та інших харчових продуктів, а також ґрунту, добрив і повітря приміщень. Розкрито механізм стандартизації і контролю якості продукції Наведено загальну схему відповідних досліджень доброякісності харчових продуктів.
Для викладачів і учнів професійно-технічних навчальних закладів і навчально-виробничих комбінатів. Може бути використаний учнями і вчителями шкіл, якві спеціалізуються за фахом «лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу».