Енергетика

Технологія електромонтажних робіт: Підручник / В.В. Чорна. — Х.: Компанія СМІТ, 2014. — 288с.

У підручнику вміщено програмний матеріал по технології електромонтажних робіт з освітлення та освітлювальних мереж. Розглянуті питання монтажу комплектних трансформаторних підстанцій та комплектних розподільних пристроїв , індустріалізації та механізації електромонтажних робіт. Висвітлено питання техніки безпеки при роботі з електроустановками, електричним і пневматичним інструментом, такелажними застосуваннями.
Для учнів професійних ліцеїв, вищих професійних училищ та студентів професійно-педагогічних коледжів.

Експлуатація холодильного та торговельного обладнання / М.М. Бойко. — Х.: СМІТ, 2001. — 512с.

Підручник написаний для тих, хто хоче стати висококваліфікованим фахівцем з обслуговування холодильного та торговельного обладнання, а також для тих, хто цікавиться технікою. З підручника можна почерпнути багато інформації з будови, принципу дії, правил експлуатації та технічного обслуговування обладнання, з‘ясувати причини виникнення основних несправностей та способи їх усунення.
Для учнів професійно-технічних закладів.

Практична електротехніка для робітничих професій: Підруч. для учнів проф.-навч. закл. з різноманіт. галузей пром.-сті та побут. обслуг / В.М. Бондар — К.: Веселка, 1997. — 191с.: іл.

У цьому підручнику згідно з навчальною програмою розглядаються явища і закони електричних і магнітних кіл, їхнє практичне застосування, будова, принципи дії та використання електронних пристроїв, електро-вимірювальних приладів, трансформаторів, електричних та інформаційних машин, електричних апаратів, способів виробництва, розподілу та споживання електричної енергії, а також правила електробезпеки.
Підручник рекомендовано для учнів професійно-технічних навчальних закладів, коледжів.

Електротехніка з основами промислової електроніки: Навч. посібн. / В.Є. Китаєв. —К.: Будівельник, 1994. — 240с.: іл.

У навчальному посібнику викладено основні закони електротехніки; розглянуто будову електровимірювальних приладів, трансформаторів, електричних машин постійного та змінного струму, прикладів і пристроїв електроніки; наведено матеріали щодо двигунів і генераторів, польових транзисторів, транзисторних та тиристорних перетворювачів.
Для учнів професійних навчально-виховних закладів.

Задачник по электронике с основами промышленной электроники: Учебн. пособие для средн. про.-техн. училищ / П.Н. Новиков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 1979. — 216с.: ил. — (Профтехобразование. Электротехника).

В книгу включены задачи по основным разделам программы «Электроника с основами промышленной электроники». Даны краткие теоретические сведения по электротехнике и промышленной электронике, приведены формулы, необходимые для решения задач, а также ответы на них.
Второе издание переработано в соответствии с современным уровнем развития науки и техники, изменено расположение задач по возрастанию степени трудности, учтены пожелания читателей.

Освітлення і силове електроустаткування: Лабораторний практикум: Навч. посібн. / М.В. Анисимов. — К.: Либідь, 1997. — 144с.

Описано 26 лабораторних робіт з освітлення і силового електроустаткування, методику виконання їх. Уміщено відомості про уніфіковане лабораторне устаткування та вимоги техніки безпеки при роботі на ньому.
Для учнів професійно-технічних закладів освіти.

Трансформатори. Монтаж, обслуговування та ремонт / М.В. Принц. — Львів: Оріяна-Нова, 2007. — 184с.

Навчальний посібник призначений для підготовки професійних висококваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах за програмою для електромонтажників силових мереж та електроустаткування. Крім теоретичних частин у ньому подані тестові завдання, задачі та лабораторно-практичні роботи.
Для учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Основы электрорадиотехники и электроматериаловедения: Учебн. для рабочих / М.М. Могилевский. — М.: Радио и связь, 1990. — 320с.: ил.

В учебнике систематизирован материал по электротехнике, электронике и радиотехнике, а также основам электроматериаловедения в объеме, обеспечивающем подготовку  и повышение квалификации рабочих на производстве отрасли связи.
Для рабочих связи; может быть полезен учащимся протех. училищ.

Электромонтажные работы. В 11 кн. Кн. 3. Кабельные сети: Учеб. пособие для ПТУ / А.А. Коптев. — М. Вышая школа, 1990. — 127с.: ил.

Рассмотрены вопросы передовой технологии монтажа кабельных сетей. Описаны технологические процессы прокладки кабелей, предусматривающие испытание эффективных кабелераскаточных механизмов и комплексных технологических линий в различных производственных условиях. Рассмотрены вопросы использования и сдачи кабельных линий  в эксплуатацию. Учебное пособие входит в серию «Электромонтажные работы».
Для учащихся профтехучилищ и может быть использовано при профессиональном обучении рабочих на производстве.

Електричні і радіологічні вимірювання: Посібн. для пед. працівників та учнів проф.-техн. навч. закл. / А.М. Гуржій. — К.: Навч. книга, 2002. — 287с.: іл.

Книга містить такі розділи: «Метрологія — наука про вимірювання», «Похибки вимірювання», «Засоби вимірювання», «Метрологічне забезпечення вимірювання», «Вимірювання струмів та напруг», «Вимірювання електричної потужності і енергії», «Вимірювання параметрів електротехнічних і радіологічних пристроїв», «Вимірювання частоти, інтервалів часу, фази», «Вимірювання параметрів і характеристик сигналів» та «Вимірювання неелектричних величин».

Електротехніка з основами промислової електроніки: Підруч. для учнів проф.-техн. навч. закладів / А.М. Гуржій. — К.: Форум, 2002. — 382с.: іл.

У підручнику подано основний курс електротехніки з основами промислової електроніки, який вкладається у професійно-технічних навчальних закладах. Може бути корисним викладачам, майстрам виробничого навчання та студентам вищих навчальних закладів освіти I-II рівнів акредитації.

Основи електричних вимірювань: Підруч. / О.Г. Шаповаленко. — К.: Либідь, 2002. — 320с.

Викладено основні відомості про вимірювання електричних і неелектричних величин, похибки вимірювань, міри електричних величин, похибки вимірювань, міри електричних величин, будову вимірювальних механізмів аналогових електровимірювальних приладів, схеми ряду електронних приладів та потенціометрів. Розглянуто будову електричних приладів для вимірювання струму, напруги, потужності, енергії, зсуву фаз, опору, ємності, частоти та реєструвальних приладів. Приділено увагу магнітним вимірюванням, будові пристроїв для розширення границь вимірювань, перетворювачам неелектричних величин на електричні.
Для учнів електроенергетичних спеціальностей професійно-технічних навчальних закладів. Може бути використаний також учнями коледжів.