Будівництво

Архітектура та технологія будівельного виробництва: Методика наскрізного курсового проектування у системі проф.-техн. освіти для буд. спец.: Навчальний посібник для учнів та інженерно-педагогічних працівників проф.-техн. закладів освіти / Г.Є. Гребенюк. — К.: Техніка, 1997. — 120с.: іл.

У навчальному посібнику викладено принципи і методику курсового наскрізного проектування, подано приклади виконання підсумкових курсових проектів. В основу викладення матеріалу покладено принцип інтегрованого вивчення спеціальних дисциплін «Архітектурні конструкції» та «Технологія і організація будівництва».
Викладено принципи і методику курсового наскрізного проектування при виконанні комплексного курсового методу.

Охорона праці при виготовленні і монтажі металевих конструкцій: Навч. посібн. / В.В. Сафонов. — К.: Техніка, 2006. — 288с. + кольор. вклейка на 2с.

У навчальному посібнику розглянуто загальні та спеціальні питання виробничої санітарії, безпеки праці, протипожежної техніки для підприємств, що виготовляють металеві конструкції, та для будівельних майданчиків,  на яких здійснюється монтаж. Подано відомості про систему безпеки праці. Наведено основні вимоги безпеки при виконанні різних робіт.
Для учнів професійно-технічних закладів освіти.