Військова наука

Вогнева підтримка: Навч. посібн. / В.Г. Хромченко. —  К.: Кондор, 2009. — 336с.

Навчальний посібник з предмету «Вогнева підготовка» призначений для підготовки курсантів у віськових інститутах, на факультетах та кафедрах військової підготовки ВНЗ України по ВОС-021001 [командири механізованих підрозділів на БМП і БТР].
Він повністю охоплює програму, яка рекомендована для вивчення Головним управлінням освіти Збройних Сил України.
Посібник може бути використаний для вивчення допризовної підготовки юнаками у загальноосвітніх середніх школах України.

Захист Вітчизни 10-11 класи: Підручник / М.М. Бака. — К.: Вежа, 2006. — 448с.: іл.+8с. кольор. іл.

Підручник розкриває теми військово-історичні, правові та політичні основи захисту вітчизни; загальноосвітня та тактична підготовка, а також прикладна фізична підготовка; основи медико-санітарної підготовки.

Статути Збройних Сил України: збірник законів: Військові статути та настанови: (офіц. текст) / А.В. Паливода. — К.:А.В. Паливода, 2012. — 424с. — (Закони України)

До збірника увійшли закони, що регламентують військову служду в Україні. Зокрема, Закони України: "Про статут внутрішньої службі Збройних Сил України"; "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України"; "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України"; "Про стройовий статут Збройних Сил України".
Збірник призначений для військовослужбовців усіх формувань України.

Захист Вітчизни 10 клас: Підручник / А.М. Бахтін. — К.: Ліра-К, 2012. — 408с.

Предмет «Захист Вітчизни» як один з обов‘язкових державних предметів у вищих і загальноосвітніх навчальних закладах організовується та проводиться на основі Закону України «Про військовий обов‘язок і військову службу» та «Концепції допризовноїпідготовки і військово-патріотичного  виховання молоді», схвалено Указом Президента України від 25 жовтня 2002р. №948/2002, і є складовою частиною загального процесу підготовки молоді до захисту Вітчизни, служби у Збройних силах України й інших військових формуваннях.
Предмет «Захист Вітчизни» дає необхідні знання з питань військової справи, охорони здоров‘я, цивільної оборони.

Захист Вітчизни 11 клас: Підручник / А.М. Бахтін. — К.: Ліра-К, 2012. — 388с.

Предмет «Захист Вітчизни» як один з обов‘язкових державних предметів у вищих і загальноосвітніх навчальних закладах організовується та проводиться на основі Закону України «Про військовий обов‘язок і військову службу» та «Концепції допризовноїпідготовки і військово-патріотичного  виховання молоді», схвалено Указом Президента України від 25 жовтня 2002р. №948/2002, і є складовою частиною загального процесу підготовки молоді до захисту Вітчизни, служби у Збройних силах України й інших військових формуваннях.
Предмет «Захист Вітчизни» дає необхідні знання з питань військової справи, охорони здоров‘я, цивільної оборони.

Захист Вітчизни 11 клас: Підручник для хлопців / К.О. Пашко. — Тернопіль: Астон, 2011. — 280с.: іл.

Підручник містить навчальний матеріал, передбачений чинною програмою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з предмета «Захист Вітчизни» для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Поданий у підручнику матеріал сприятиме підготовці молоді до служби в Збройних силах України,  також захисту життя і здоров‘я, забезпечення власної безпеки учнів і безпеки людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.

Для учнів одинадцятих класів, учителів, студентів педагогічних навчальних закладів.

Захист Вітчизни 11 клас: Основи медичних знань: Підручник для дівчат / К.О. Пашко. — Тернопіль: Астон, 2011. — 280с.: іл.

Підручник містить навчальний матеріал, передбачений програмою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з предмета «Захист Вітчизни» для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів.
Для учнів одинадцятих класів, учителів, студентів педагогічних навчальних закладів.

{sploiler=Сучасні тенденції трансформації збройних сил та досвід з впровадження країнами Центрально-Східної Європи євроатлантичних стандартів: Матеріали науково-практичної конференції. 28-29 травня 2013 р., м. Київ. — К.: Стилос, 2013. — 320с.}
Збірник виступів та презентацій, висвітлених під час проведення міжнародної науково-практичної конференції надасть можливість росповсюдити отриманий досвід та експертну оцінку іноземних учасників у подальшому впровадженні військових стандартів у діяльності Збройних Сил України, підвищенні оперативних спроможностей національних збройних сил, ефективності системи управління та використання оборонних ресурсів, а також сприятиме подальшому реформуванню і розвитку Збройних Сил України в цілому.
У збірнику вміщено практичний матеріал та рекомендації для можливого врахування у процесі підвищення ефективності та якості реалізації ключових цілий і завдань реформування та розвитку Збройних Сил України на сучасному етапі.
Матеріали науково-практичної конференції будуть корисними для працівників органів державного та військового управління, військових і цивільних фахівців у галузі стандартизації, оперативного планування, військової освіти та підготовки, а також для всіх, хто цікавиться сучасними тенденціями трансформації трансформації збройних сил країн Центрально-Східної Європи та станом і напрямами реформування та розвитку Збройних Сил України відповідно до кращих європейських стандартів.

Захист Вітчизни. Організація та методика викладення предмета. 10-11 класи / Х.: Ранок, 2016. — 192с.

У посібнику висвітлюються основні напрями, зміст і форми організації та методики викладання предмета «Захист Вітчизни», які можуть буди використані в організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, що готуюсь вчителів із предмета «Захист Вітчизні» та підготовки вчителів навчальних закладів системи загальної середньої освіти. Напрацювання традиційної методики викладання уроків поєднуються з інноваційними моделями навчання, розкриваються шляхи та можливості професійного саморозвитку вчителя, що викладає предмет «Захист Вітчизни».
Для вчителів, що викладають предмет «Захист Вітчизни» у навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

Завжди перші! Державна прикордонна служба України: 1991-2011 рр. / М.М. Литвин. — К.: Арт-технологія, 2011. — 280с.: іл.

Документально-художня книга «Завжди перші! Державна прикордонна служба України: 1991-2011 рр.» розповідає про історію та сучасність Державної прикордонної служби України, результати реформування прикордонного відомства незалежної України, законодавче забезпечення та договірно-правове оформлення державного кордону, а також основні напрямки оперативно-службової діяльності ДПСУ.
Видання розраховане на широке коло читачів.

150 років дорогами мужності, відваги та честі / М.І. Мальков. — 2013. — 116с.

Сучасне покоління не уявляє життя без залізниці, яка з кожним роком робить значний поступ у своєму розвитку. Сьогодні нею їздити стало комфортніше та безпечніше. І якщо раніше потяги долали відстань зі швидкістю 30 кілометрів на годину, то тепер вона зросла в рази. Щодня через залізничні магістралі проходять сотні вантажних та пасажирських вагонів. Люди і не підозрюють скільки праці необхідно докласти, або зробити їх переїзд безпечним. Саме це основне завдання військових залізничників, які протягом 150-ти років будують, відновлюють і захищають вітчизняну залізницю.
В Альманасі зібрана частина історії легендарних залізничних військ від 1863 року до наших часів. Без них не обійшлися світові, громадянські війни, відновлення краху післявоєнних періодів. Усунення наслідків Чорнобильської трагедії та паводків на Закарпатті. Військові залізничники зробили стрімкий крок у своєму розвитку — вони реформувалися в Державну спеціальну службу транспорту, і окрім будівництва залізничних шляхів мостів, доріг, будинків, розмінування небезпечних територій — успішно виконують низку інших важливих для суспільства завдань.

Основи державного управління забезпеченням обороноздатності України: теорія і практика / В.Ю. Богданович. — Львів: ЛІСВ, 2008. — 300с.

Монографія присвячена розгляду державної політики і геополітичним аспектам забезпечення обороноздатності держави, концептуальних і організаційно-правових основ обороноздатності держави, ролі і місця державного управління у військовому будівництві, проведенні військової реформи та підготовки держави до можливої війни; методологічним аспектам дослідження проблем забезпечення обороноздатності держави.
Для науковців, працівників органів державної влади, інших фахівців, які професійно займаються проблемами національної безпеки та оборони, а також для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться даною проблематикою.

{spoile=Техніка бою. Том 1, частина 2 / Ганс фон Дах. — Львів: Астролябія, 2015. — 160с.}
Фундаментальний швейцарський підручник з основ загальновійськового бою від автора «Тотального опору». У ньому детально і доступно описано техніки сучасного бою і командування військовими підрозділами, розвідки і диверсійної роботи, особливості застосування зброї, будування фортифікаційних споруб та інженерних загороджень, правила організації військового вишколу тощо. Професійний, але пристрасний текст військового фахівця і патріота має потужний мотиваційний потенціал, а доповнений рисунками, схемами і таблицями, може бути легко засвоєний. Призначається для офіцерів, сержантів, рядових Збройних Сил України, а також усіх, хто хоче належно підготуватися до захисту своєї країни від агресії ворога та збільшити свої шансі на виживання у бою. У цій частині розкрито принципи розквартирування, вартової служби, транспортування та організації маршрутів, а також основи командування взводом і відділенням, укріплення місцевостей, розвідки і убезпечення.