Статистика

Теорія статистики: Підручник / І.О. Кулинич. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2006. — 294с. — (Вища освіта XXI століття)

У підручнику висвітлюються особливості організації статистики, методика обчислення статистичних показників, методи їх аналізу. Поряд із висвітленням традиційних питань розглядаються статистичні рівняння залежностей, які можуть буди застосовані для оцінки взаємозв‘язків суспільно-економічних явищ, при опрацюванні результатів дослідів, у нормативних і прогнозних розрахунках. Розглянуто також комплексні статистичні коефіцієнти для характеристики результатів господарсько-фінансової діяльності, а також оцінки стійкості курсу валют, акцій, цінних паперів та ефективності їх купівлі і продажу.
Підручних розрахований насамперед на студентів економічних спеціальностей, магістрантів, аспірантів, викладачів економічних дисциплін. Він буде корисним також соціологам, психологам, менеджерам, широкому колу спеціалістів-практиків, яким доводиться аналізувати статистичні дані.