Соціологія

Соціологія: Підручник / В.М. Пічі. — 3-тє вид., стереотипне. — Львів: Новий Світ-2000, 2014. — 296с.

У підручнику розглядаються загальні проблеми соціології як науки про суспільство і соціальні відносини, основи спеціальних і галузевих теорій, вивчення яких передбачено освітньо-професійною програмою підготовки  спеціалістів, бакалаврів, магістрів, а також методологія конкретних соціологічних досліджень.
Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів та широкого кола зацікавлених соціологією.