Політичні науки

Європейський Союз: основи політики, інституційного устрою та права: Навч. посібн. / В. П‘ятницький. — К.: Заповіт. — 368с.

§1: Процес європейської інтеграції та його витоки — взірці, чинники й етапи розвитку.........................................................................5
§2: Європейський союз: основи та структура......................................................................................................................................................23
§3: Цілі, принципи, повноваження та правоустрій Європейського Союзу з Європейського Співтовариства......................................43
§4: Ограни та інститути Європейського Союзу....................................................................................................................................................83
§5: Ухвалення рішень Європейського Союзу: етапи та процедури................................................................................................................177
§6: Правові акти Європейського Союзу, і механізмами їх дії............................................................................................................................211
§7: Європейський внутрішний ринок....................................................................................................................................................................233
§8: Регіональна структурна політика......................................................................................................................................................................275
§9: Рекомендована література.................................................................................................................................................................................307
§10: Європейський союз: від А до Я: алфавітний покажчик...............................................................................................................................319
Методичний покажчик викладача.......................................................................................................................................................................331

Довідник-практикум офіційного, дипломатичного, ділового протоколу та етикету / В.І. Резніченко. — К.: Рідна мова, 2003. — 479с. — (Б-ка держ. службовця). —  Бібліогр.: с.471-473

Довідник-практикум об‘єднав суму знань, висвітлену в тематичних вітчизняних та зарубіжних виданнях з офіційного, дипломатичного, ділового протоколу та етикету.
Довідник пропонується державним і громадським діячам, менеджерам, бізнесменам, викладачам, студентам профільних навчальних закладів, широкому загалу користувачів, котрі прагнуть досягти успіхів у діловій справі.

Корпоративна культура: діловий етикет: Навч. посібн. / Н.Л. Тимошенко. — К.: Знання, 2006. — 391с. — (Вища освіта XXI століття).

У запропонованому посібнику розглянуто основні питання невід‘ємної складової корпоративної культури — ділового етикету. Висвітлено норми та принципи ділового спілкування (усного та письмового), поведінки у різних ділових ситуаціях (вітання, рекомендування, ведення неформальної бесіди, проходження ділового інтерв‘ю, організація та проведення робочих зустрічей, засідань, ділових їж, підготовка ділових поїздок як у межах країни, так і за кордон). Розглянуто норми ділового етикету при використанні сучасної ділової техніки: телефонів, автовідповідачів, факсів, персональних комп‘ютерів, мобільних телефонів. Представлено основні принципи тайм-менеджменту. Висвітлено питання конфіденційності та безпеки офісних документів і матеріалів, а також питання створення професійного іміджу ділової людини, іміджу компанії чи організації.
Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, дипломатів-практиків, державних та громадських діячів, ділових людей усіх сфер діяльності як у державному, так і приватному секторах.

Обличчя «помаранчевої» революції / Д.Б. Яневський. — Харків: Фоліо, 2005. — 319с.

Це — не офіційні біографічні довідки…
Це — портрети тих, хто сьогодні уособлює нову владу, а вчора був затятим опозиціонером.
Це — портрети тих, хто вчора був владою, а сьогодні ходить на допити до Генеральної прокуратури, МВС та СБУ.
Це — портрети від автора «Хроніки “помаранчевої” революції», відомості історика, журналіста та ведучого новин «5 каналу» Данила Яневського. Портрети ключових політичних гравців доби «помаранчевої» революції.

Європейська інтеграція: Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів / І.А. Грицяк. — Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. — 464с.

У навчальному посібнику «Європейська інтеграція» розглядаються питання еволюції європейської інтеграції, її надбання — Європейського Союзу, Європейської політики сусідства та Східного партнерства, євроінтеграційна перспектива України.
Для студентів, слухачів, викладачів та усіх тих, хто цікавиться питанням зовнішньої политики України та євроінтеграційними процесами.

Північноатлантичний альянс: історія, функції, структура та відносини з Україною: Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів / Д.І. Дзвінчук. — Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. — 592с.

У навчальному посібнику «Північноатлантичний альянс: історія, функції, структура та відносини з Україною» розглядаються історія виникнення, принципи та стратегія діяльності НАТО, особливості інтеграційних процесів сучасності, євроатлантичний вектор інтеграції України.
Для студентів, слухачів, викладачів та усіх тих, хто цікавиться питанням зовнішньої політики України та процесами євроатлантичної інтеграції.

Виктор Ющенко: феномен или фантом? / И.В. Бессмертный. — К.: Довіра, 2004. — 301с.: ил.

Предлагаемая читателю книга — коллективный портрет одного из наиболее известных политиков Виктора Ющенко. Это сборник уже опубликованных информационных и аналитических работ журналистов еженедельника «2000».
Читатель сможет проследить этапы всей политической карьеры Виктора Ющенко — работа в Нацбанке, пребывание в должности премьер-министра, глазами журналистов взглянуть на некоторые закулисные события его отставки, предвыборной парламентской эпопеи, незангажированным взглядом увидеть его деятельность в качестве лидера политического блока «Наша Украина».