Історичні науки

Історія України 10 клас: Підручник / С.В. Кульчицький. — К.: Генеза, 2010. — 304с.: іл, карти.

Автори прагнули дати об‘єктивну оцінку подіяв вітчизняної історіі періоду перших двох десятиріч XX ст.
Значну увагу приділено розвиткові національної культури та історії повсякденності, що дозволяє олюднити й оживити сторінки минулого.
У підручнику запропоновано нестандартний методичний апарат, який сприятиме розвитку в учнів критичного мислення, навичок самостійної роботи, допоможе сформулювати і обґрунтувати власну точку зору.

Історія України 10 клас: Підручник / О. Реєнт. — К.: Генеза, 2010. — 240с.: іл, карти.

У підручнику висвітлено історію Україні початку XX ст. Ця доба розпочинається переходом до політичного етапу національного відродження в українських землях і завершується входженням УССР до складу СРСР.
Ретельно розроблений методичний апарат допоможе глибшому засвоєнню навчального матеріалу, адекватному оцінюванню знань та вмінь учнів.
Історія України 11 клас: Підручник / О.І. Пометун. — К.: Освіта, 2011. — 336с.:іл.

Всесвітня історія 10 клас: Підручник / І. Я. Щупак - Запоріжжя: Прем‘єр, 2010. — 272с.: іл, карти.

У підручнику висвітлюється період історії, що охоплює добу від кінця XIX ст. до 1929 р. Розглядаються історичні події та явища, пов‘язані з радикальними соціально-економічними та політичними змінами в Європі та світі. Особлива увага приділяється новим ідейним течіям у суспільстві, особливостям розвитку культури, повсякденному життю людей.
Підручник вирізняється особливою системою побудови та структуруванням навчального матеріалу, визначенням основних понять. Фрагменти історичних документів, довідкова та додаткова інформація, ілюстративний матеріал, карти, питання, та завдання спрямовані на формування інтересу учнів до історії та підвищення ефективності навчання.

Всесвітня історія 11 клас: Підручник / Т.В. Ладиченко. — К.: Грамота, 2011 — 224с.: іл.

Підручник містить навчальний матеріал із всесвітньої історії другої половини XX - початку XXI ст. для 11 класу, який поданий відповідно до чинної програми «Всесвітня історія». Глибше осягнути цей складний і насичений багатьма подіями період всесвітньої історії допоможуть ілюстрації, мапи, схеми, запитання та завдання для самоперевірки, обговорення та дискусій.
Навчальний матеріал підручника сприятиме формуванню в учнів відчуття належності України до європейської цивілізації, розуміння єдності світу та необхідність вирішення глобальних проблем людства спільними зусиллями.

Історія України: Навч. посібн. / М.Ф. Юрій. — К.: Кондор, 2010. — 250с.

У посібнику розглянуто основні положення, передбачені діючими навчальними програмами для вузів з історії України від найдавніших часів до набуття Україною незалежності і епохальних кроків на шляху становлення суверенної української держави.
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, учителів історії, усіх тих, хто цікавиться сучасними, незаполітизованими поглядами на історії українського народу, його самовиявленням і самоствердженням впродовж багатьох століть.

Всесвітня історія. Новітній період (1939 - 2011 рр.) 11 клас: Підручник / І.Я. Щупак. — Запоріжжя: Прем‘єр, 2011. — 272с.: іл.

У підручнику висвітлюється історична доба, що охоплює період з 1939 по 2011 рр., який є продовженням «новітньої», або «модерної» історії. Вивчення історії цього періоду є важливим не тільки для розуміння складних соціально-економічних, політичних, культурних процесів сьогодення в Україні та світі, а й для усвідомлення тенденцій подальшого розвитку людства. 
Підручник вирізняється особливою системою побудови та структурування навчального матеріалу, визначенням основних понять. Фрагменти історичних документів, довідкова та додаткова інформація, ілюстративний матеріал, карти, питання та завдання спрямовані на формування інтересу учнів та підвищення ефективності навчання.

Діловий етикет / І. Афанасьєв. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Альтер-прес, 2001. — 352с.: іл. — («Бібліотека ділової людини»). — Рос. мовою.

За теперішнього часу вітчизняні підприємства та організації інтегруються до економічного, політичного й культурного життя Європи, розгортаються зв‘язки із діловими та політичними колами багатьох регіонів планети. Спілкування із представниками іноземних держав вимагає ретельного додержування правил етикету. Ця книжка надасть вичерпані відповіді  на всі запитання, які можуть постати з приводу гарних манер, ділового етикету та протоколу.
Для підприємців, а також усіх, кого цікавлять установлені правила поведінки у товаристві та міжнародних відносинах.

Сучасний етикет та секрети гостинності: Навч. посібн. / Н.П. Машир. — к.: Кондор, 2009. — 216с.

У посібнику простежується виникнення і сутність етикету. Велика увага надається етикету у сфері обслуговування, нормам та правилам поведінки у різних етикетних ситуаціях.
Книжка розрахована на широке коло читачів, вона також адресована викладачам ВНЗ, аспірантам, учителям, студентам, учням шкіл, ліцеїв, коледжів, слухачам курсів, що спеціалізуються у сфері бізнесу, керівникам, працівникам підприємств громадського харчування, а також тим, хто планує здійснювати підприємницьку діяльність.

Соборна Україна: від ідеї до життя / П.П. Сергієко. — К.: Знання, 1993. — 64с.

Аналізується зміст поняття «соборність». Простежується розвиток ідеї соборності на різних історичних етапах. Розглядаються шляхи розбудови соборної України у сучасних умовах.
Розрахована на широке коло читачів.

Вони боролися за волю України (Нарис історії боротьби проти тоталітарного режиму на Україні в 1921-1939 рр.): Монографія. Т. II / В.Г. Дмитрук. — Друге, доп. вид-ня. — Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. — 382с.

У монографії висвітлено найважливіші етапи боротьби українського народу за визволення від московського тоталітарного режиму за свою незалежність у 1921-1939 рр.; розкриваються методи і форми, що застосовувалися до українського народу, які вилилися в геноцид — найтяжчий злочин проти людства.
Посилаючись на численні архівні документи та спогади очевидців, автор увінчує пам‘ять синів і дочок українського української землі, мільйони яких було замордовано, убито, знищено у катівнях та голодоморами комуністичною більшовицькою владою у XX столітті на Україні.

50 знаменитых любовников / Е.К. Васильева. — Харьков: Фолио, 2004. — 510с. — (100 знаменитых).

Личная, а тем более интимная жизнь знаменитостей — это причудливое сплетение событий, в которых вознесение к высшему наслаждению сопровождается, как правило, настоящими драмами и душевными потрясениями. А если к тому же эта жизнь богата необычайными приключениями. А если к тому же страстями, романтическими порывами, то интерес к ней возражает многократно.
Знаменитые любовники — это, прежде всего, великолепные мужчины. В этой книге рассказывается о 50 из них — тех, кто возносил женщину на невиданные высоты, давал ей возможность ощутить полную жизнь, почувствовать себя единственной и неповторимой. По справедливости, оценку оценку великому любовнику должна бы давать женщина — кому, как не ей, по свидетельств в истории, к сожалению, мало. Поэтому представим слово мужчинам: Джакомо Казанове и Генриху VIII, кардиналу Ришелье и Людовику XIV, Виктору Гюго и Александру Дюма, Амедео Модильяни и Сальвадору Дали, Чарли Чаплину и Марчелло Мастроянни…

50 знаменитых авантюристов / А.Я. Батий. — Харьков: Фолио, 2004. — 510с. — (100 знаменитых)

Американский философ и поэт XIX века Ральф Эмерсон метко подметил: «В медицине, как известно, нельзя обойтись без ядов, а в жизни — без мошенников». Зачастую это люди одарённые, неординарные, стремящиеся к рискованным предприятиям и совершающие беспринципные и противозаконные поступки ради наживы и лёгкого успеха, положения в обществе или самоутверждения.
Именно такими являются герои этой книги. На её страницах вы найдёте увлекательный рассказ о жизни легендарных авантюристов: обладателя «эликсира бессмертия» графа Сен-Жермена, непревзойдённого искателя приключений и любимца женщин Джакомо Казановы, загадочного мага Алессандро Калиостро, «короля риска» Франсуа Видока, тайного агента шавалье д‘Эона, фальшивомонетчика высочайшего класса Чеслава Боярского, изобретательной воровки  Соньки Золотой Ручки,  сибирского «пророка и целителя» Григория Распутина, основателя религиозного лжеучения Рона Хаббарда, создателей финансовых «пирамид» Джона Лоу, Сергея Мавроди, Валентины Соловьёвой, компьютерного мошенника Владимира Левина и многих других мастеров авантюры. К четыремстам «сравнительно честным способам отъёма денег», известным Великому комбинатору Остапу Бендеру, они добавили много других, не менее изобретательных.

Козацьке братерство. Лицарі України / І.Іі. Бондаренко. — Европейский Центр Изобразительных искусств, 2014. — 465с.

АНТИЧНА КИЇВСЬКА РУСЬ І УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО — ЄДИНЕ ІСТОРИЧНЕ ЯВИЩЕ.
Київська Русь та Козацтво України вперше в історії пізнання і наукових досліджень них суспільних утворень подаються як єдине історичне явище. Бо їх розвиток як суспільства — основа козацького народу і власної державі.
Розмежування названих історичних утворень є помилковим. Воно створювалося на не властивих Слов‘янству та Україні політичних оцінках. Звідси і результат: Київська Русь розглядається через категорію «держава», а Козацтво України як окреме утворення XIII-XVIII століть і 1648-1654 років.
Науково і практично в їх основу треба ставити не лише державу і її політику, а власне суспільство. Тільки ним об‘єднаний народ був, є і буде єдиним джерелом змісту влади і життя людини. Так вони закріплені в історії і зміст правових пам‘ятників, літописів й інших джерел. Це їх дійсна суть!
Для цього аналіз літературних джерел у багатотомному творі подається на аналіз оригіналів, щоб були очевидними способи чи методологія світоглядних бачень про Слов‘янство, Київську Русь і Козацтво України.
У першому томі автори публікації систематизували актуальні наукові, науково-популярні літературні джерела для достовірних оцінок громадянами державницьких і залежних від них політичних мотивів. Головна мета — дати можливість читачу самостійно переконатися не тільки в історичній ролі Слов‘янства, Київської Русі та Козацтва України, але і в їх майбутньому.
Наукова і практична суть публікації сформована так, щоб кожний зміг проаналізувати історичні джерела чи їх дослідження  чи їх дослідження і мав можливість замислитися над там, чому названі феномени — Слов‘янство, Київська Русь і Козацтво України у багатовікових і тисячолітніх подіях є вічною темою?
Перший том відкривається висновками наукових досліджень історичних витоків Слов‘янства, Київської Русі та Козацтва України. Кожний, хто персоніфікований на сторінках цього твору (як і не персоніфікований) мав можливість бути сприйнятим до публікації в книгах та співробітництві.

Атлас «Шляхами Великого Кобзаря» / Н.О. Крижова. — К.: Картографія, 2014. — 88с.: іл.

Атлас «Шляхами Великого Кобзаря» є ілюстрованим науково-популярним картографічним виданням, що містить детальну інформацію про Тараса Григоровича Шевченка —геніального поета, художника, мислителя-гуманіста і революційного демократа, творча спадщина якого увійшла до скарбниці найцінніших надбань світової культури.
На картах показні села, містечка і міста, якими мандрував Великий Кобзар, місця перебування поета у засланні, у Санкт-Петербурзі, Києві та Москві. Окремі карти демонструють місця, де зберігається спадщина поета та пам‘ятні об‘єкти. Тексти розкривають людські й творчі контакти митця з прогресивними діячами культури, їхній вплив на творчість поета й художника. Подано відомості про багатьох осіб з оточення Т. Г. Шевченка; широко представлені репродукції його малярських творів.
Атлас «Шляхами Великого Кобзаря» підготовлений з використанням матеріалів заповідників та музеїв Т. Г. Шевченка в Україні та в інших державах.
Видання присвячене 200-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка і розраховане на широке коло читачів.