Природно наукові та технічні основи сільського господартсва

Машиновикористання та екологія довкілля: Підручник / А.Ф. Головчук. — К.: Грамота, 2007. — 360с.: іл. — Бібліогр.: с.354.

У підручнику викладені основи комплектування та використання машинно-тракторних агрегатів; механізації технологічних процесів вирощування і збирання культур за інтенсивними, ґрунтозахистними, енерго- й ресурсозберігаючими технологіями; прогресивні технології вирощування екологічно чистих продуктів; перспективи впровадження точного та мостового землеробства; шляхи економії пального та зменшення забруднення довкілля при використанні сільськогосподарських машин.
Для учнів аграрних професійно-технічних училищ, професійних аграрних ліцеїв, студентів аграрних вузів I-IV рівнів акредитації, механізаторів, керівників господарств, фермерів і власників землі.