Хімічні науки

Хімія 10 клас: Підручник / П.П. Попель. — К.: Академія, 2010. — 208с.: іл.
Підручник підготовлено за програмами з хімії академічного рівня і рівня стандарту для загальноосвітніх навчальних закладів. У ньому розглянуто матеріал із розділів «Неметалічні елементи, їх прості речовини і сполуки», «Металічні елементи, їх прості речовини і сполуки». Містить практичні роботи, лабораторні досліди, запитання, вправі, задачі, завдання для домашнього експерименту, матеріал для допитливих, а також словничок хімічних термінів і предметний покажчик.
 
Хімія 11 клас: Підручник / П.П. Попель. — К.: Академія, 2012. — 352с.: іл.
Підручник підготовлено за програмою з хімії для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень). У ньому розглянуто склад, будову, властивості та застосування органічних сполук, а також матеріал теми «Роль хімії в житті суспільства». Містить практичні роботи, лабораторні досліди, запитання, вправи, задачі, добатковий матеріал для допитливих, а також узагальнювальні таблиці, словник хімічних термінів, предметний покажчик.
 
Хімія 11 клас: Підручник / Г.А. Лашевська. — К.: Генеза, 2011. — 160с.: іл.
 
Хімія, 10 кл.: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Н.М. Буринська. — 2-ге вид., перероб. та доп. — Київ; Ірпінь: Перун, 2002. — 192с.: іл.

Підручник містить такі розділи, як «Загальні відомості про елемента-неметали та їхні сполуки» та «Органічні сполуки».
 
Хімія: Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень) / О.Г. Ярошенко. — К.: Грамота, 2010. — 224с.: іл.

Підручник відповідає чинним програмам (рівень стандарту, академічний рівень) МОН України для 12-річної школи. У підручнику дотримана єдність теоретичних знань, методів їх пізнання, досягнень вітчизняної науки і хімічної промисловості, практичного застосування знань.
Навчальний матеріал, що вивчається лише на академічному рівні, винесено в окрему рубрику.
Шкільний експеримент представлений усіма його видами: описано хід  виконання та результати демонстраційних дослідів, уміщено завдання та інструкції для виконання лабораторних дослідів і практичних робіт.
Методичний апарат охоплює різнорівневі запитання та завдання, зорієнтовані на вікові особливості десятикласників.
 
Химия: Справочник / Л.А. Слета. — Харьков: Фолио; Ростов н/Д: Феникс, 1997. — 496с.

Предлагаемый справочник охватывает все разделы современного вузовского курса по химии.
Он не может заменить учебник, но весьма полезен студентам технических институтов, естественно-научных факультетов университетов, а также абитуриентам и учащимся специализированных лицеев и гимназий, всем, кто интересуется химией.