Біологічні науки

Біологія 10 клас: Підручник / П.Г. Балан. — К.: Генеза, 2010. — 288с.: іл.

Біологія 11 клас: Підручник / П.Г. Белан. — 2-ге видання. — К.: Генеза, 2012. — 304с.: іл.

Основи екології: Навч. посібн. / Л.Б. Лук‘янова. — К.: Вища школа, 2000. — 327с.: іл.

Викладено теоретичні і практичні аспекти загальної екології. Зокрема, подано відомості про екологічні фактори і їх вплив на живі організми, екологію популяцій, організацію та функціонування екологічних систем. Висвітлено екологічні проблеми атмосфери, літосфери, антропогенний вплив на рослинний і тваринний світ, стратегію раціонального природокористування тощо.
Для учнів професійно-технічних закладів освіти.