Соціальна гігієна і організація охорони здоров'я. Гігієна. Епідеміологія

Основи медичних знань: долікарська допомога та медико-санітарна підготовка: Навч. посібн. / О.В. Чуприн. — К.: А.В. Паливода, 2006. — 216с.: іл. — Бібліогр.: 215с.

Навчальний посібник укладено відповідно до програми з основ медичних знань та цивільної оборони. Посібник знайомить з основами організації медичної служби цивільної оборони й засобами першої медичної допомоги, також особливостями догляду за хворими при травмах, опіках, нещасних випадках, ураженні отруйними й сильнодіючими речовинами, радіаційних ураженнях, заходами з профілактики інфекційних захворювань, основами вчення про загальний фізичний та статевий розвиток юнаків і дівчат, містить розділ із військового профілю.
Видання призначене для студентів вищих навчальних закладів I-IV рівні акредитації, учнів старших класів та викладачів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, коледжів. Може використовуватись як довідник для населення.

Захист Вітчизни 11 клас: Основи медичних знань: Підручник для дівчат / К.О. Пашко. — Тернопіль: Астон, 2011. — 280с.: іл.

Підручник містить навчальний матеріал, передбачений програмою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з предмета «Захист Вітчизни» для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів.
Для учнів одинадцятих класів, учителів, студентів педагогічних навчальних закладів.