Освіта. Педагогічна наука

Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників ПТНЗ: теорія і практика. Монографія: / В.В. Ягупов. — К.: НВП Поліграфсервіс, 2014. —  176с.

Колективна монографія присвячена дослідженню методологічних, теоретичних і практичних аспектів розвитку інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів. Розв‘язується проблема інформаційно-аналітичної компетентності педагогів у педагогічній теорії та на практиці; обґрутовуються теоретичні засади розвитку інформаційно-аналітичної компетентності, визначаються їх зміст у контексті профорієнтології; пропонується методика розвитку інформаційно-аналітичної компетентності різних категорій педагогічних працівників ПТНЗ.
Монографія адресується фахівцям, які займаються науковою і професійно-педагогічною діяльністю в системі професійно-технічної освіти, науковцям, аспірантам, педагогічним працівникам, студентам вищих навчальних закладів.

Історія освіти України / Сірополко. — К.: Наук. думка, 2001. — 912с.

Книга належить до найкращих досягнень історіографічної спадщини українського народу. Це унікальне дослідження культурно-освітньої діяльності, яка провадилася впродовж століть на українських теренах.
Для істориків, вчителів, студентів, а також всіх, кого цікавить історія освіти в України.

Історія української школи і педагогіки: Навч. посібн. / О.О. Любар; за ред. О.О. Любара. — К.: Знання, 2003. — 450с. — (Вища освіта XXI століття).

Це один із перших навчальних посібників, у якому на системній основі подається аналіз становлення і розвитку автентичної педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільного і громадського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших часів до сучасності. За змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни “Історія української педагогіки та шкільництва” для вищих навчальних закладів, затверджено Міністерством освіти і науки України.
Посібник розрахований насамперед на студентів і викладачів педагогічних навчальних закладів. Книга буде корисною також вчителям історії і українознавства, науковцям, всім, кого цікавить багатобарвна і невичерпна педагогічна культура українського народу.

Енциклопедія професій / В. Ярошенко. — К.: Київський міський центр зайнятості, 2005. — 416с.

У видання включені описи професій, які характеризуються сталим попитом на ринку праці. Наведена, також, інформація про загальну характеристику професій, санітарно-гігієнічні умови та безпеку праці, вимоги професій до особистості працівника, протипоказання, можливість пройти професійне навчання.
У виданні включені короткий термінологічний словник, поради фахівців з працевлаштування, “Азбука пошуку роботи”, підбірка нескладних текстів, зразки резюме. Призначена для широкого загалу працівників служб зайнятості, закладів освіти, фахівців з питань професійної орієнтації.

Хімія. 8-11 класи: Довідник школяра і студента / О.Г. Зеленєва. — Донецьк: БАО, 2007. — 560с.

Довідник призначений для учнів і викладачів старших класів загальноосвітніх шкіл і середніх спеціальних навчальних закладів. Він допоможе узагальнити й систематизувати основні відомості з загальної, неорганічної та органічної хімії з урахуванням більш високих вимог до рівня освіти, а також підготуватися до випускних і вступних екзаменів.
Видання містить методи та прийоми розв‘язання задач.
Довідник укладений відповідно до сучасного стандарту середньої овсіти.