Наука. Наукознавство

Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навч. посібн. / А.С. Філіпенко. — К.: Академвидав, 2005. — 208с. (Альма-матер)

У посібнику розкрито сутність, ролі, функції науки й наукових досліджень у суспільному житті, їх взаємозв‘язок із практикою. Чільне місце посідає розгляд методології і методів  наукових досліджень, їх застосування в економічних науках. Актуальними є практичні рекомендації щодо логіки наукових досліджень, змісту наукової діяльності й самостійної роботи з навчальною, науковою, методичною літературою, підготовки дипломних і магістерських робіт.
Для студентів вищих навчальних закладів.