Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографія

Бібліотечне краєзнавство: Підручник / Н.М. Кушнаренко. — К.: Знання, 2007. — 502с. — (Вища освіта XXI століття)

Це єдиний в Україні підручник, у якому весь комплекс історичних, теоретико-методологічних та організацойно-практичних проблем бібліотечного краєзнавства розглянуто як єдине ціле. Викладено особливості змісту і структури краєзнавчої діяльності бібліотек за умов інформатизації. Розглянуто специфіку формування краєзнавства, краєзнавчої бібліографічної діяльності, поширення краєзнавчих знань, науково-методологічної та науково-дослідницької діяльності бібліотек. Висвітлено проблемі кадрового та матеріально-технічного забезпечення бібліотечного краєзнавства. Місцеву публічну бібліотеку розглянуто як матеріальний об‘єкт історії та культури краю. Структура і зміст підручника відповідають програмі курсу “Бібліотечне краєзнавство” для вищих навчальних закладів.
Для студентів, викладачів, працівників бібліотек, архівів, музеїв, інформаційних центрів, слухачів системи підвищення кваліфікації, працівників установ культури, широкого кола читачів.