Мистецтво

Джерела. Мистецтво Київської Русі / Ю.С. Асеєв. — К.: Мистецтво, 1980. — 214 с.: іл. (Нариси історії укр. мистецтва). — Бібліогр. с.:214

У книжці доктора архітектури професора, лауреата Державної премії УРСР Ю.С. Асеєва «Джерела. Мистецтво Київської Русі» розповідається про давньоруське мистецтво домонгольського періоду, що було спільним джерелом мистецтва російського, українського та білоруського народів. На основі новітніх досліджень та відкриттів розповідається про архітектуру, скульптуру, монументальний і станковий живопис, графіку і вжитково-декоративне мистецтво всіх етапів, що їх пройшла у своєму розвитку давньоруська художня культура. Видання розраховане на архітекторів, мистецтвознавців, студентів художніх та архітектурних учбових закладів та широкі кола читачів.

Технологія художніх виробів з деревини: Підручник / С.С. Шумега. — Львів: Світ, 2001. — 360с.: іл.

У підручнику висвітлено головні види порід та їх властивості, основи різання деревини та операції її ручної обробки. Розглянуто структуру технологічного процесу виготовлення художніх виробів із деревини ручними інструментами, на деревообробному устаткуванні (механізованому й автоматизованому). Подано відомості про склеювання деревини різними техніками (мозаїка, різьблення, випалювання тощо). Описано технологічні процеси різних видів опоряджування. Розглянуто основи стандартизації і контролю якості продукції із деревини. Наведено відомості з охорони праці під час виконання технологічних операцій на відповідному устаткуванні.
Для учнів професійно-технічних закладів. Може бути використаний студентами коледжів, інститутів і університетів.