Фольклор. Фольклористика

Театральні елементи в традиційній обрядовості українців Карпат кінця XIX - поч. XX ст. / І.В. Волицька. — К.: Наукова думка, 1992. — 140с.

У монографії досліджуються театральні елементи у календарній та родинно-побутовій обрядовості українців Картав кінця XIX - початку  XX ст. Відзначаються основі види народно-драматичної творчості, аналізуються їх естетичні, образно-художні особливості. Народно-драматична творчість українців Карпат простежується у контексті загальноукраїнської традиції.
Для етнографів, фольклористів, театрознавців, викладачів та студентів гуманітарних вузів, всіх, хто цікавиться українською народною культурою.