1. Опорні таблиці з української мови
 2. Функціонально-сематичне поле модальності в український мові та матеріалі паралельних відмінкових закінчень числівників
 3. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках літератури
 4. Молодіжна тема в американській літературі, її звя‘зок  з молодіжним рухом протесту в 60-х роках XX ст.
 5. Вивчення життя і творчості Валер‘яна Підмогильного на уроках української літератури в ПТНЗ
 6. Життєвий і творчий шлях Миколи Хвильового. Огляд прозовою творчості.
 7. Імпресіоністичні риси у творчості М. М. Коцюбинського («Тіні забутих предків») та Кнута Гамсуна («Пан»)
 8. Драматург світового рівня — Микола Куліш
 9. Гроно шістдесятників: вивчення творчості В. Симоненка на уроках української літератури
 10. Повоєнна відбудова і розвиток України у 1945 р. на початку 50-х років
 11. Українські землі під владою Речі Посполитої. Наростання національно-визвольної боротьби українського народу.
 12. Кримінальна відповідальність
 13. Україна під час Другої світової війни
 14. Рольова гра на уроках історії та права
 15. Джерела та основні принципи трудового права. Трудовий договір. Робочій час та час відпочинку.
 16. Здоров‘я як показник взаємодії людини з навколишнім середовищем
 17. Глобальне потепління клімату: антропогенний вплив чи природне явище?
 18. Інтерактивні методи викладання біології
 19. Позаурочна робота у фізики
 20. Про фізику і фізиків жартома
 21. Використання мультимедійних проекцій на уроках фізики
 22. Алгоритми розв‘язання різних типів задач
 23. Вода та її властивості
 24. Метан — найпростіша органічна сполука
 25. Целюлози, від молекули до виробу
 26. Опорні схеми з органічної хімії
 27. Формування професійних якостей робітника в процесі взаємодії професійно-технічного закладу освіти та підприємства-замовника
 28. Особистість педагога як запорука успішної виховної роботи з учнями
 29. Пошук ефективних форм навчання в професійній підготовці учня
 30. Підготовка до лекції та її проведення
 31. Сучасний урок, педагогічні умови його ефективності
 32. Творчий звіт: використання інтерактивних методів навчання
 33. Шляхи удосконалення методики навчання та управління діяльністю учнів на практичних заняттях
 34. Організація і проведення позакласної роботи з фізики