1. Статистика
 2. Методичний матеріал до вивчення курсу «Основи менеджменту»
 3. Приймання від відправника та опрацювання міжнародних посилок
 4. Виховна робота та професійна спрямованість в діяльності майстра виробничного навчання
 5. Приймання вихідних телеграм від відправників та передавання по каналах зв‘язку
 6. Практичні завдання, ділові ігри, ситуації як допоміжний засіб у вивченні курсу «Кадровий менеджмент»
 7. Фізична культура в професійній діяльності секретаря, оператора комп‘ютерного набору, телеграфіста, оператора зв‘язку
 8. Методика проведення фітнесу, складова частина компетентно спрямованої управлінської підготовки
 9. Екологічна складова в системі підготовки молодших спеціалістів в професійно-технічних закладах
 10. Документ як системний об‘єкт
 11. Професійні захворювання секретарів, їх профілактика та запобігання
 12. Використання контрольно-діагностичних систем TEST-W на уроках виробничного навчання при вивченні теми «Правила оформлення службових документів»
 13. Впровадження інтерактивних форм та методів навчання в професійну підготовку секретарів
 14. Кейс-метод (Case study) як форма інтерактивного навчання майбутніх фахівців
 15. Використання теоретичних знань з бухгалтерського обліку на практиці
 16. Друкування цифрових робіт з використанням римських цифр
 17. Друкування наказів
 18. Застосування офісної програми «Microsoft Office Power Point» для засвоєння учнями теми «Друкування різних видів службових документів»
 19. Оформлення та друкування характеристик, автобіографій
 20. Варіанти індивідуальних контрольних завдань зі спеціального діловодства
 21. Накази по основній діяльності
 22. Друкування текстів з вивченими знаками четвертого ряду клавіатури
 23. Взаємозв‘язок виробничного і теоретичного навчання при підготовці радіомеханіків
 24. Виготовлення та застосування транспарантів для кодоскопів графо-проекторів у учбовому процесі
 25. Ремонт і складання механізму підйому стола вертикально-свердлувального верстата
 26. Прийом міжнародних посилок
 27. Використання різних видів наочності на уроках виробничого навчання при підготовці кваліфікованих робітників за професією «Оператор електрозв‘язку»
 28. Порядок складання та виконання службових довідкових телеграм
 29. Системи на мережі електрозв‘язку
 30. Приймання телеграм від працівників у касі телеграфу та передавання по каналах зв‘язку на автоматизованому робочому місці відділення зв‘язку
 31. Підготовка та виконання тематичних контрольних робіт з предмету «Ощадбанківська справа»
 32. Виконання тематичних контрольних робіт з предмету «Організація поштового зв‘язку»
 33. Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні спеціальної дисципліни за напрямком «Оператор зв‘язку, телеграфіст»
 34. Застосування систем електронних таблиць «Microsoft Excel» на уроках математики
 35. Сучасні технології візуального програмування
 36. Програмні оболонки
 37. Створення Web-сайтів за допомогою HTML та Flash MX
 38. Мережі та офісно-технічне забезпечення навчального процесу МВПУ зв‘язку
 39. Характерні особливості підготовки сліпих та слабозорих дітей за професією «Оператор комп‘ютерного набору»
 40. Проблема підготовки незрячого населення до користування комп‘ютером
 41. Обробка графічної інформації
 42. Життя в алгоритмах